Społeczne Ognisko Muzyczne powstało w październiku 1965 roku z inicjatywy Konińskiego Towarzystwa Regionalnego i Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koninie.

Ważniejsze wydarzenia z 50-letniej historii Ogniska:

  • 1972 – Patronat honorowy nad Ogniskiem przyjmuje urodzony w Koninie kompozytor Witold FRIEMANN.
  • 1974 – Społeczne Ognisko Muzyczne stanowi bazę rekrutacyjną uczniów i nauczycieli dla powstającej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.
  • 1976 – Ognisko wchodzi w struktury organizacyjne Konińskiego Towarzystwa Muzycznego.
  • 1995 – Jubileusz 30-lecia, placówka otrzymuje imię Witolda FRIEMANNA.
  • 2005 – Jubileusz 40-lecia, nakładem Urzędu Miejskiego wydano monografię autorstwa Pani Alicji Wardęckiej-Gościńskiej „Witold Friemman – ostatni romantyk”.
  • 2010 – Jubileusz 45 lecia, decyzją Prezydenta Miasta Konina ognisko zostało wyróżnione ODZNAKĄ HONOROWĄ ZBIOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA MIASTA KONINA.
  • 2015 – Jubileusz 50-lecia w aulii Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie.