Jest najstarszą placówką kształcenia muzycznego w Koninie. W obecnym roku szkolnym nauczamy w 8 filiach w regionie i 4 punktach nauczania na terenie miasta Konina.

Nauka gry to podstawowa, ale nie jedyna nasza działalność. Jesteśmy organizatorami corocznego Regionalnego Przeglądu Społecznych Ognisk Muzycznych, który adresowany jest do uczniów ognisk działających przy stowarzyszeniach, szkołach, domach kultury oraz innych placówkach upowszechniania kultury na terenie regionu konińskiego i miasta Konina.

Uczniowie nasi biorą udział w przeglądach i konkursach ogólnopolskich, międzywojewódzkich, regionalnych, odnosząc znaczące sukcesy, świadczą o tym nagrody i dyplomy z konkursów w Poznaniu, Łodzi, Lesznie, Bydgoszczy, Przedczu, Koninie.
W 2012 r. zaznaczyliśmy swoją obecność na Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, zdobywając Srebrny Aplauz.

Udział w koncertach środowiskowych z różnych okazji i dla różnych słuchaczy stwarza możliwość zaprezentowania zdobytych umiejętności muzycznych oraz daje zadowolenie i satysfakcję z włożonej pracy.

Pogłębianie i rozwijanie zainteresowań muzycznych poprzez udział w pracach chóru, zespołach wokalnych, zespołach instrumentalnych to ważny element naszej działalności. 52-letnia tradycja, znakomita kadra pedagogiczna, nauczanie systemem szkoły muzycznej, niskie opłaty to gwarancja, że NAUKA U NAS TO DOBRY WYBÓR!