Kim Jesteśmy

historia

Historia KTM

Społeczne Ognisko Muzyczne powstało w październiku 1965 roku z inicjatywy Konińskiego Towarzystwa Regionalnego i Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koninie.

Ważniejsze wydarzenia z 50-letniej historii Ogniska:

  • 1972 – Patronat honorowy nad Ogniskiem przyjmuje urodzony w Koninie kompozytor Witold FRIEMANN.
  • 1974 – Społeczne Ognisko Muzyczne stanowi bazę rekrutacyjną uczniów i nauczycieli dla powstającej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.
  • 1976 – Ognisko wchodzi w struktury organizacyjne Konińskiego Towarzystwa Muzycznego.
  • 1995 – Jubileusz 30-lecia, placówka otrzymuje imię Witolda FRIEMANNA.
  • 2005 – Jubileusz 40-lecia, nakładem Urzędu Miejskiego wydano monografię autorstwa Pani Alicji Wardęckiej-Gościńskiej „Witold Friemman – ostatni romantyk”.
  • 2010 – Jubileusz 45 lecia, decyzją Prezydenta Miasta Konina ognisko zostało wyróżnione ODZNAKĄ HONOROWĄ ZBIOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA MIASTA KONINA.
  • 2015 – Jubileusz 50-lecia w aulii Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie.
Siedziba

Społeczne Ognisko Muzyczne

Jest najstarszą placówką kształcenia muzycznego w Koninie. W obecnym roku szkolnym nauczamy w 8 filiach w regionie i 4 punktach nauczania na terenie miasta Konina.

Nauka gry to podstawowa, ale nie jedyna nasza działalność. Jesteśmy organizatorami corocznego Regionalnego Przeglądu Społecznych Ognisk Muzycznych, który adresowany jest do uczniów ognisk działających przy stowarzyszeniach, szkołach, domach kultury oraz innych placówkach upowszechniania kultury na terenie regionu konińskiego i miasta Konina.

Uczniowie nasi biorą udział w przeglądach i konkursach ogólnopolskich, międzywojewódzkich, regionalnych, odnosząc znaczące sukcesy, świadczą o tym nagrody i dyplomy z konkursów w Poznaniu, Łodzi, Lesznie, Bydgoszczy, Przedczu, Koninie.
W 2012 r. zaznaczyliśmy swoją obecność na Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, zdobywając Srebrny Aplauz.

Udział w koncertach środowiskowych z różnych okazji i dla różnych słuchaczy stwarza możliwość zaprezentowania zdobytych umiejętności muzycznych oraz daje zadowolenie i satysfakcję z włożonej pracy.

Pogłębianie i rozwijanie zainteresowań muzycznych poprzez udział w pracach chóru, zespołach wokalnych, zespołach instrumentalnych to ważny element naszej działalności. 52-letnia tradycja, znakomita kadra pedagogiczna, nauczanie systemem szkoły muzycznej, niskie opłaty to gwarancja, że NAUKA U NAS TO DOBRY WYBÓR!

Kilka faktów

55
Lat doświadczenia
8000
Uczniów
8
Fillii
4
Punkty nauczania w Koninie

Aktualności

Zdrowych, pełnych radościŚwiat Bożego Narodzenia,niech nadzieja bijąca z Betlejemskiej Stajni przyniesie nam wszystkim wiarę na lepszy czas.„ Do Siego Roku”Larysa Napierała-GruszkaDyrektor SOM